Vi tilbyr tre forskjellige kurs knyttet til asbest.

Våre kurs

Asbestkurs (utvendig og innvendig sanering)

3 dager

Kurset er rettet mot og relevant for alle som skal arbeide med eller sanere asbest, og de som kan komme i kontakt med asbestholdig materiale. Opplæringen skal foretas av kompetente personer. Teorikurset går over 3 dager, og dekker opplæring på både innvendig og utvendig sanering av asbest. Det inkluderer en praktisk gjennomgang av utstyr og rutiner, samt. En avslutningprøve. Forskriften for arbeid med asbest pålegger arbeidsgiver å påse at alle som arbeider med asbest har godkjent opplæring og kan fremvise dokumentasjon på dette. Svært mange av bygningene som blir rehabilitert eller revet i dag, er bygget i det tidsrommet hvor asbest var en vanlig bestanddel i en rekke bygningsmaterialer.
Dette er risikofylt arbeid, og det finnes derfor en rekke krav for arbeid med asbest. Gjennom et asbestsaneringskurs kan du lære hvordan man gjennomfører sanering av asbest på en trygg måte.
Vi har et godt gjennomarbeidet kurs, med stor vekt på praktiske øvelser, i tillegg til obligatoriske krav om teori.

Pris – 7490 ,-

Oppdateringskurs Asbest (hvert 3. år)

1 dag

Oppdateringskurs er relevant for deg som allerede har kurs i asbestsanering. Oppdateringskurs bør gis hvert tredje år for å sørge for at arbeidstakernes kunnskaper holdes ved like og oppdateres. Oppdateringskurs trenger ikke være like omfattende som den første opplæringen, men er nødvendig for å holde seg orientert om utviklinger i lovverk, saneringsmetoder og utstyr.

Pris – 3000 ,-

Kjenskapskurs Asbest

1 dag

Kjenskapskurs i Asbest er for de yrkesgruppene og individer som kan komme i kontakt med asbestholdig materiale. Kunnskap om asbest, hvor man finner det og kjenskap til hvilke forhåndsregler å ta ved funn av asbest kan redde liv.
Dette kursert er relevant for alle.

Pris – 3000 ,-

Grupper som er særlig utsatt for asbesteksponering

 • Rørleggere
 • Elektrikere
 • Snekkere
 • Rivearbeidere
 • Fagarbeidere innen varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS)
 • Isolatører
 • Montører av datakabler og bredbånd
 • Teppeleggere og montører
 • Taktekkere
 • Vaktmestere
 • Vedlikeholds personale
 • Innsatspersonell som brannfolk, politi og forsvarspersonell

Kursets innhold

 • Hva er asbest og hvor er det brukt
 • Asbestens historie
 • Kartlegging og Risikovurdering
 • Prøvetakingsmetoder og grenseverdi.
 • Regelverk om Asbest
 • Asbest og helse.
 • Personlig Verneutstyr og riktig bruk
 • Praktisk opplæring
 • Saneringsteknikk
 • Avfallhåndtering
 • Dekontaminering
 • Skriftlig prøve
 • Personlig Kursbevis
 • Kurset inkluderer kursmateriell, kaffe/te, og servering
 • Alle deltakere får kompetansebevis

Kommende kurs

Det er ingen kommende kurs akkurat nå