Om Asbest Utstyr AS

Asbest Utstyr AS er ekspert på – og leverandør av spesialutstyr til asbestsanering.

Vi leverer varer til hele Norge, direkte fra vårt lager i Bergen.

Vi er totalleverandør av personlig verneutstyr og saneringsutstyr til rivningsbransjen.

www.asbestutstyr.no
post@asbestutstyr.no
55 31 40 00
Johan Berentsens vei 41,
5160 Laksevåg